اولویت‌های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 1402 اعلام شد

تاریخ خبر : 1401/03/29

اولویت‌های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 1402 اعلام شد
شرح خبر :

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، اولویت‌های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 1402 مربوط به سازمان انرژی ها تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت توانیر و شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای زیر مجموعه اعلام شد. فهرست آخرین اولویت های تحقیقاتی در طول سال از طریق لینک زیر در دسترس می باشد.