شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383 مجلس شورای اسلامی) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.