آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ابلاغ شد

تاریخ خبر : 1402/03/29

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ابلاغ شد
شرح خبر :

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عال عتف آیین­ نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) قانون بودجه سال 1402 کل کشور شامل سازوکارهای مربوطه، چگونگی هزینه­ کرد اعتبارات و سایر موارد اجرایی این بند قانونی به تصویب هیئت وزیران رسید و طی ابلاغیه شماره 48754/ت 61293هـ مورخ 23/3/1402 ابلاغ گردید. به موجب این بند کلیه شرکت­ها، بانک­ها و مؤسسات انتفاعی دولتی مکلفند حداقل شصت درصد از اعتبارات پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و مشکلات فناورانه خود و از طریق انعقاد توافق­نامه با دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی هزینه نمایند. بر اساس بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه­ داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک­های علم و فناوری و حوزه­های علمیه و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مهمترین تغییر در متن قانون مذکور در سال 1402 نسبت به سالهای گذشته افزایش سهم اعتبارات تکلیفی این بند از اعتبارات پژوهشی مشمولین می­باشد. در متن قانون سال 1402، حداقل اعتبار پژوهشی تکلیفی مشمولین از چهل درصد (40%) به شصت درصد (60%) افزایش یافته است. همچنین با توجه به طولانی بودن فرایند پرداخت اعتبارات به مجریان بابت گزارشات پیشرفت ثبت شده در سامانه، از سال 1401 موضوع واریز اعتبارات به حساب صندوق شورای عالی عتف، بجای حساب نزد خزانه ­داری کل کشور، در متن قانون درج گردیده است. لازم به ذکر است این بند قانونی از سال 1397 در قانون بودجه سالیانه قرار گرفته و اجرای آن بر اساس آیین­ نامه اجرایی این بند بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار گرفته است. مطابق این آیین­ نامه تمامی فرایندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویت­های پژوهشی مشمولین، اعلام فراخوان، دریافت پیشنهاده­ها، ثبت قراردادهای مابین شرکت­ها/بانک­ها/مؤسسه­های مشمول و نهادهای علمی و پژوهشی، ثبت گزارشات پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) انجام می­گیرد. آئین ­نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وراتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و در تاریخ 23/03/1402 به تصویب هیئت وزیران رسید.